Przetargi | Inf. o składnikach majątku | Zakłady Zwiększonego Ryzyka | Bezpieczne Wakacje
Informacje » Bezpieczne Wakacje drukuj

Bezpieczne wakacje 2017

 

 

Rozpoczął się okres wakacyjny. Czas, który dla jednych jest chwilą wytchnienia od codziennego zabiegania, dla innych jest okresem wytężonej pracy. Zwiększony ruch na drogach, odgłosy kombajnów pracujących na polach, ciągniki zwożące zboże i słomę do obejść są niechybnym znakiem, że zarówno dla wczasowiczów  jak i i rolników nastał letni czas. Jednak okres ten w strażackich statystykach zapisany jest wzmożona ilością interwencji. Większość przyczyn tragicznych wypadków drogowych, utonięć czy pożarów leży po stronie człowieka. Tylko od nas zależy na ile nasze zachowanie jest odpowiedzialne, tak więc pozwalamy sobie przedstawić zasady bezpiecznego zachowania  i apelujemy o rozwagę – to nic nie kosztuje  a może uratować życie twoje i innych.

Wypoczynek nad wodą.

Corocznie woda pochłania wiele ludzkich istnień. Tragedie te spowodowane są  najczęściej brawurą, beztroską i lekkomyślnością ludzką. Szczególny wymiar mają te, w których giną dzieci. Pozostawiane najczęściej bez należytej opieki osób starszych, nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich zabaw i tego co robią. A te niekiedy są tragiczne w skutkach.

Podczas pobytu nad wodą:

 • Pamiętaj, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników.
 • Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz  w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach.
 • Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.
 • Pamiętaj! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich – NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI.
 • Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.
 • Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego.
 • Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem.
 • Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody - zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna.
 • W trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest Ci ona potrzebna.
 • Nie wrzucaj przedmiotów do wody (śmieci, szkła).
 • W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdź z wody.
 • Pływając o obrębie kąpieliska, wzdłuż brzegu, jesteś stale obserwowany i zawsze możesz liczyć na pomoc ratownika.
 • Zwracaj uwagę na innych kąpiących się – ktoś może potrzebować Twojej pomocy.
 • Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą natychmiast wezwij pomoc – powiadom Ratownika WOPR.

Wypoczynek w górach

Wypoczynek w górach wymaga dobrego przygotowania oraz zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Podczas pobytu w górach należy stosować wszystkie zasady bezpieczeństwa, aby uniknąć sytuacji groźnych dla zdrowia i życia. 

Podczas pobytu w górach:

 • Dostosuj obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić.
 • Wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót.
 • Przed wyprawą zapoznaj się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki.
 • Bądź ostrożny w kontaktach z osobami obcymi.
 • Jeśli masz ze sobą telefon komórkowy zaprogramuj w nim numery najbliższych placówek GOPR.
 • Zawsze zabieraj ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran                    i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca pobytu.
 • Nie wspinaj się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania a także sprzętu.

Wypoczynek w lesie.

Najczęstszą przyczyną pożarów powstających podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi i na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne) często spowodowane niewłaściwymi zabawami i nieświadomością dzieci oraz brakiem nadzoru ze strony dorosłych.

Rozniecanie i palenie ognisk powinno odbywać się zawsze w obecności osób dorosłych, w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Do spalenia stosować drzewo nie uwalniające podczas spalania iskier (drzewa liściaste) i innych palnych elementów. Nie rozniecaj ognisk dużych, uniemożliwiających ich szybkie w razie potrzeby ugaszenie. Zawsze w pogotowiu należy mieć przygotowane narzędzia i sprzęt umożliwiający ugaszenie ognia (łopata, piasek, wiadro z wodą, gaśnica).     W okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego (długotrwała susza) oraz silnego wiatru sprzyjającego rozprzestrzenianiu się  iskier i ognia, nie należy palić ognisk. Po skończonym ognisku, należy żar ogniska zalać wodą, sprawdzić czy nie ma zarzewi ognia i zasypać pozostałości ogniska piaskiem.

Podczas pobytu w lesie:

 • Nie należy rozpalać ognisk jeśli nie ma specjalnie wyznaczonych do tego miejsc przez leśniczego,   np. na polanie, a także w pobliżu budynków, stogów siana lub słomy.
 • Nie wrzucać do ogniska szklanych butelek lub pojemników z gazem.
 • Po zakończeniu palenia ogniska należy je dobrze wygasić, należy zalać je wodą, przysypać piaskiem i przykryć odłożoną wcześniej darnią.
 • Dbać o czystość, nie wyrzucać śmieci, zawsze po sobie posprzątać.
 • Uważać na żmije czy kleszcze.
 • Nie podchodzić do zwierząt, które są zbyt ufne i nie boją się ludzi (mogą być zarażone wścieklizną).
 • Nie niszczyć przyrody.

P A M I Ę T A J:

Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, w miejscach zabronionych czy skakania do wody po opalaniu.
W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne  nawet z powietrza) - nikt więc szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie więc na siebie, bądźcie rozważni i wykorzystajcie do maksimum swoją wyobraźnię. Ogień to bardzo groźny żywioł, z którym nie wolno igrać pod żadnym pozorem zwłaszcza jeśli przebywamy w lesie.